KABABAYAN BBQ ZATERDAG 20 AUGUSTUS 2022

 Zaterdag 19 augustus 2023 om 17:00 uur

 

Waar: OCO Oostakker Pijphoekstraat 30  9041 Oostakker

 

Onze jaarlijkse Summer BBQ met eten en diverse acts staat in thema van:
" Spanje "
Inkomkaart:
volwassenen 25€
kinderen       15€
Beschikbaar bij elk bestuurslid of via rekeningnr. Kababayan
BE07 9611 7510 1866 met vermelding BBQ en aantal volw. en kinderen.
Gratis tombola met ingangskaart
Programma:
BBQ
act: ?
DJ Gino
Tombola : met de inkomkaarten , indien niet meer aanwezig op de trekking word er een nieuwe getrokken en gaat de prijs naar de volgende persoon.
Our annual BBQ Party with food and several acts is in theme:
" Spain "
Entrance card:
adults    25€ 
children 15€
Available with any boardmember or account no.Kababayan
BE07 9611 7510 1866 don't forget to mention
bbq ....adults ......children
Free tombola with entrance ticket .
Program:
BBQ
Act:?
DJ Gino
Tombola : with the entrance tickets, if no longer present at the draw, a new one will be drawn and the prize will go to the next person.