What is Kababayan.Filcom

 

Kababayan.Filcom is a Filipino friends club founded in November 2002. Kababayan.Filcom is a non-political, non-religious, non-profit organisation. It promotes the integration of Filipino nationals in Belgium, and it brings members together through activities.

 

Who can be a member

 

every person

 

Membership fee

 

The membership fee covers the period from date of entry until December 31. The yearly membership fee is 10 € per family to be paid to any officer or on BE07 9611 7510 1866 Kababayan.Filcom,.

Just married couples are free of membership fee for the entry year.

You will receive the Kababayan Balita 3 times a year and with the BBQ you will receive a free drinks card worth € 10

 

E-mail: info@kababayan-filcom.com

 

 

Wat is Kababayan.Filcom

 

Kababayan.Filcom is een Filippijnse vriendenclub opgericht in november 2002

Kababayan.Filcom is een niet-politieke, niet-religieuze vereniging die bovendien géén winst beoogt.

De club heeft als doel de integratie van Filipinos in de Belgische samenleving te bevorderen, door activiteiten te ontplooien waar men ervaringen en ideeën kan uitwisselen of gewoon eens kan samenzijn.

 

Wie kan lid worden

 

 

Iedereen 

 

Lidgeld

 

Het lidgeld dekt de periode van inschrijving tot 31 december.

Het jaarlijks lidgeld bedraagt 10 €. per gezin en pasgehuwden betalen géén lidgeld tijdens het inschrijvingsjaar.

Je ontvangt dan 3 maal per jaar de Kababayan Balita en met de BBQ ontvang je een gratis drankenkaart te waarde van 10€

Lidgeld kan bij ieder bestuurslid betaald worden of op rekeningnr:

Kababayan.Filcom BE07 9611 7510 1866 met vermelding lidgeld,naam en adres.

 

E-mail: info@kababayan-filcom.com