Momenteel zijn onze activiteiten voor 2021 geannuleerd wegens Covid-19

 

Wie lidgeld heeft betaald voor het jaar 2020 werd gratis verlengd voor 2021, doordat er eveneens geen activiteiten in 2021 zijn word het eveneens verlengd voor het jaar 2022.

 

 

Our activities for 2021 are currently canceled due to Covid-19

 

Those who paid membership fees for the year 2020 were extended for free for 2021, because there are also no activities in 2021, it will also be extended for the year 2022.