Karaoke wedstrijd:

Zaterdag 1 april 2023 (Geen aprilgrap)
OCO Oostakker
Pijphoekstraat 30
9041 Oostakker
deuren open om 19:00 uur
(voor 19:00 kan je de zaal niet binnenkomen)
Inschrijvingen:

Kandidaten kunnen zich inschrijven bij het bestuur
Titel van lied mededelen
Prijzen:
De eerste drie winnen een geldprijs
Jury:
- Publieksjury voor 50%
- Bestuursleden voor 50%
Toegangsprijs:

5€/persoon te betalen bij inkom
Karaoke Contest:

Saturday, April 1, 2023 (No it's not an April Fool)
OCO Oostakker
Pijphoekstraat 30
9041 Oostakker
doors open at 7:00 PM
(before 19:00 you cannot enter)
Registration:

Candidates can register with the boardmembers
Send your choice of song to them
Prices:
The first three win a cash prize
Jury:
- Public jury for 50%
- Board members for 50%
Entrance fee:

5€/person to be paid at the entrance