Kababayan Dans,Dans,Dans


Zaterdag 2 november 2019 om 19:00

Zaal OCO ontmoetingscentum Pijphoekstraat 30 , 9041 Oostakker


Voor jong en niet zo meer jong kortom voor iedereen en voor gelijke welke dans, solo of in groep iedereen kan deelnemen.
Toon je danskunsten en win mooie prijzen
Wie wenst deel te nemen kan zich inschrijven bij de bestuursleden met vermelding van je naam,solo of in groep en welke dans.

Inkom 5€

Kababayan Dance, Dance, Dance


November 2, 2019 at 7:00 PM
Zaal OCO ontmoetingscentrum Pijphoekstraat 30, 9041 Oostakker


For young and not so young in short for everyone and for any dance, solo or in group everyone can participate.
Show your dance skills and win great prizes
Those who wish to participate can register with the board members, stating your name, solo or in group and which dance.

Entry 5 €