• De vierde zaal: Driebeekstraat 2, 9050 Gentbrugge
                                                                                         
  Onze jaarlijkse BBQ-Fiesta met eten en diverse acts staat in thema Far West.
  Extra tafels en stoelen buiten.
  Inkomkaart: volwassenen 20€ - kinderen 10€
  Beschikbaar bij elk bestuurslid of via rekeningnr. Kababayan BE07 9611 7510 1866 met vermelding BBQ en aantal volw. en kinderen.
  Gratis tombola met ingangskaart eerste prijs 500€ cash 
  Voor de leden: 1 gratis drankenkaart per gezin, drankkaart ticket te vinden in de volgende Balita, knip het uit en breng het mee !

  Programma:
  BBQ
  Rodeostier: prijs 2€ , langstzittende van de avond wint 50€
  Diverse acts
  Optreden country dansers: Heart of the West
  DJ Gino
  Tombola


  Our annual BBQ Fiesta with food and several acts is in theme Far West.
  Extra tables and chairs outside.
  Entrance card: adults 20€ - children 10€
  Available with any boardmember or account no.Kababayan
  BE07 9611 7510 1866 bbq ....adults ......children
  Free tombola with entrance ticket first price 500€ cash
  1 free drinks card per member family.Drink card ticket to be found in your next Balita.Cut it out and bring it along !

  Program:
  BBQ
  Rodeo Bull: rate €2, longest serving of the evening WINS €50
  Various acts
  Action country dancers: Heart of the West
  DJ Gino
  Tombola