Activities 2022

 

-Kababayan NYP Januari 14, 2023

 

-Kababayan Valentines Party Februari 18, 2023

 

-Kababayan Karaoke April 22, 2023

 

-Kababayan Summer BBQ August 19, 2023

 

-Kababayan Halloween October 21, 2023

 

-Kababayan travels to Spain October 28 - 5     November 2023